Με 50 εικονικές ολλανδικές εταιρείες η Uber απέφυγε να πληρώσει φόρους για έσοδα $6 δισ.

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από το διεθνές ερευνητικό κέντρο εταιρικών φόρων (CICTAR) αποκαλύπτει πως η Uber μέσω ενός σύνθετου φορολογικού συστήματος αλλά κυρίως με τη