Κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα για όλους, από σήμερα στο Αγρίνιο

Τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα θα μπορούν να χρησιμοποιούν από σήμερα οι κάτοικοι του Αγρινίου, αφού τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή το αντίστοιχο σύστημα του δήμου. Ειδικότερα,