Αιόλου: Μια οδός με σημαντική Ιστορία

Η οδός Αιόλου, ο πολύβουος και πολυσύχναστος δρόμος της σύγχρονης Αθήνας, που χαράχθηκε από τα αρχαϊκά χρόνια έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο στη διαχρονική ιστορία της