του Παναγιώτη Μανούρη, Γενικού Γραμματέα του ΕΔΣΝΑ,

Κρίση και Πανδημία εντείνουν τα κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα και συρρικνώνουν δικαιώματα και ελευθερίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ενώ μοιάζει οξύμωρο, εν τούτοις τώρα ακριβώς είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή να επανασχεδιάσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση των επόμενων δεκαετιών. Κι αυτό γιατί οι συνθήκες κατέδειξαν πόσο ανάγκη έχουν οι σύγχρονες κοινωνίες από Ισχυρούς Δήμους, που θα τις κρατήσουν υγιείς, αλληλέγγυες και Όρθιες. Η Αυτοδιοίκηση είναι η εγγύτερη μορφή προστασίας και φροντίδας των κοινωνιών μας και ο ρόλος της πρέπει να ενισχυθεί.


Η ενδυνάμωσή της εξαρτάται από 4 ουσιαστικές παραμέτρους: τη θεσμική μεταρρύθμιση, την οικονομική αυτοτέλεια, την ενίσχυση της συνέργειας και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό.

Πιο συγκεκριμένα, σε θεσμικό επίπεδο απαιτείται επιτέλους, μια γενναία μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων, που θα ενισχύσουν ένα επιτελικό κράτος με λιγότερη γραφειοκρατία και θα διασφαλίσουν την πιο γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες με ταυτόχρονη και απαραίτητη όπου χρειάζεται ανακατανομή και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων – Περιφερειών & Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στο οικονομικό σκέλος, είναι η ώρα απόδοσης των ήδη νομοθετημένων πόρων που παρακρατούνται από την κεντρική κυβέρνηση.


Η πανδημία μας υποχρέωσε ως χώρα να «τρέξουμε» στο κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ψηφιακού εκσυγχρονισμού, δραστηριότητα η οποία πλέον πρέπει να εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή τους στα δημοτικά δρώμενα αλλά κυρίως στην κατεύθυνση της κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού μέσω σύγχρονων προγραμμάτων και ψηφιακών υποδομών.
Σημαντικότερο όλων, είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας των λειτουργιών των δημοτικών αρχών, η οποία οδηγεί σε ανάγκη ενίσχυσης δημοκρατίας και συνέργειας με ισχυρά συλλογικά όργανα αποφάσεων, που θα απεικονίζουν αντιπροσωπευτικά τη βούληση του εκλογικού σώματος, διασφάλιση και ενθάρρυνση σύνθεσης και συνεργασιών γύρω από ένα Τοπικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης, με ισχυρές διαδικασίες διαβούλευσης και σεβασμός στον ρόλο των αιρετών μέσω της ενίσχυσης της καταστατικής τους θέσης.

Εν κατακλείδι, τώρα ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε με σθένος…
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παναγιώτης Μανούρης
Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ,
Επικεφαλής παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής

Share: