Επιχείρηση «σκούπα» με ελέγχους σε αλλοδαπούς εάν φέρουν τα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή τους στην Χώρα.

Share: