Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση της ειδικής πλατφόρμας στην οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να δηλώσουν στους Δήμους τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους. Ήδη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι ιδιαίτερα μεγάλο με πολλούς ιδιοκτήτες να απευθύνονται στους Δήμους προκειμένου να μάθουν τη διαδικασία διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων, αλλά και τα στοιχεία που θα χρειαστεί να έχουν για να ολοκληρώσουν τη δήλωση. Εξαιτίας μάλιστα το μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί, αλλά και της καθυστέρησης στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας, το υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει η προθεσμία υποβολής να παραταθεί έως το τέλος Ιουνίου.

Κίνητρο για τους χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν διαπιστώσει τέτοιες διαφορές μεταξύ των πραγματικών τετραγωνικών του ακινήτου τους και των στοιχείων που έχουν οι Δήμοι, θα είναι ότι θα μπορούν να προχωρήσουν στη διόρθωση τους χωρίς να υπάρξουν επιβαρύνσεις και πρόστιμα για τα προηγούμενα χρόνια. Για όσους προχωρήσουν στη διόρθωση των στοιχείων που έχουν οι Δήμοι στη διάθεση τους η νέα χρέωση με βάση τα πραγματικά στοιχεία θα ξεκινήσει να «τρέχει» από την 1 Ιανουαρίου 2020, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Η λειτουργία της πλατφόρμας

Στην πλατφόρμα θα μπορούν να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά τους όλοι οι ιδιοκτήτες κτισμάτων ή οικοπέδων οι οποίοι έχουν αδήλωτες επιφάνειες ακόμα και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί καθόλου στο Δήμο ή ακινήτων που οι ιδιοκτήτες τους έχουν δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

Η διαδικασία δήλωσης των σωστών τετραγωνικών θα γίνει ηλεκτρονικά από την ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς του taxis, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα και να επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει.

Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν φωτοτυπίες από τον τίτλο ιδιοκτησίας τους, τον τίτλο τακτοποίησης (αν υπάρχει), το Ε9 τους από το οποίο προκύπτει και ο ΑΦΜ τους, πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος και την αστυνομική ταυτότητά τους.

Οι ιδιοκτήτες  που θα υποβάλλουν τη δήλωση με τα νέα σωστά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων τους, ηλεκτροδοτούμενων και μη, θα απαλλαγούν από όλες τις αναδρομικές οφειλές πολλών ετών και από οποιοδήποτε πρόστιμο ή προσαύξηση, ωστόσο, στους επόμενους λογαριασμούς θα δουν να υπάρχει αύξηση των χρεώσεων ανάλογα με τα νέα τετραγωνικά των ακινήτων.

Όσοι επιλέξουν να μην διορθώσουν τα τετραγωνικά των ακινήτων τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αναδρομικές οφειλές τις οποίες θα επιβάλουν οι Δήμοι μετά από τη διασταύρωση των νέων στοιχείων.

Share: